Om HittaID

Vi på HittaID tyckte att det var onödigt krångligt för konsumenter att få insyn i vilket elområde de befinner sig i. När det kommer till elbranschen finns det dessutom många olika begrepp man behöver hålla koll på. Nätområde, nätnamn, nätägare och elområde är bara någon av de många förvirrande termer man behöver hålla koll på. På HittaID är det enkelt att ta reda på detta - det är bara för dig att söka!

Vad är elområden - HittaID svarar

Sverige delades 2011 in i fyra olika elområden. Uppdelningen i elområden var huvudsakligen för att skapa bättre balans och långsiktigt uppmuntra till jämvikt på elmarknaden. Det svenska stamnätet är i behov av ombyggnad och det finns stora problem med att transporter el långa sträckor. Detta kompliceras ytterligare av att Sverige karaktäriseras av ett stort energiöverskott i norr och ett energiunderskott i söder. Detta beror till största del på att det finns gott om vattenkraft i Norrland, men den största andelen svensk industri är koncentrerad i landets södra delar.

Elöverskott i norr, elunderskott i söder

Tekniskt sett så är det möjligt att överföra el från norra Sverige till södra Sverige för att täcka upp för det här underskottet, men det är långt från optimalt. Först och främst så saknas det ofta tillräcklig kapacitet för att överföra tillräckliga mängder energi från norra Sverige till södra Sverige. Därtill så är det stora effektförluster förknippade med att överföra el över så stora avstånd. I teorin så hade det därför varit mycket bättre om fler energiproducenter etablerade sig i södra Sverige och fler tunga industrier som kräver mycket el etablerade sig i norra Sverige.

Mål: mer industri i norr, mer el i söder

Detta är anledningen till att Sverige delades upp i fyra elområden. Detta beslut har inneburit att elen är billigare i norra Sverige, så att energiintensiva industrier får ett incitament att etablera sig i norra Sverige. Samtidigt så innebär det något högre elpriset i södra Sverige att energiproducenter får ett incitament att etablera sig i södra Sverige. Kort sagt kan man se det som att uppdelningen i elområden blir en win-win - norra Sverige får billigare elpriser och södra Sverige får mer elleverantörer och nödvändiga investeringar i elnätet.

Hitta ditt elområde med HittaID

Detta innebär att framtida förbrukning och produktion kan uppmuntras att hamna i de områden där de “behövs” mest. Den enda stora nackdelen med uppdelningen av Sverige i fyra elområden är att det blir svårare att veta vilket elområde man befinner sig i. Som tur är finns då HittaID som inte bara hjälper dig att hitta ditt elområde, utan dessutom nätområde, nätnamn och nätägare. Det har aldrig varit så enkelt att sätta in sig i elbranschen!